Zmiany na rynku kredytowym?

Żródło: Obraz autorstwa Freepik

 

Według najnowszych danych, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), łagodzi warunki udzielania kredytów mieszkaniowych w 2023 roku. W praktyce oznacza to, że banki będą mogły udzielać kredytów na korzystniejszych warunkach, co z pewnością ułatwi dostęp do finansowania dla wielu osób.

7 lutego KNF poinformowało banki o zmianie minimalnej stopy procentowej, która powinna być brana pod uwagę w procesie oceny zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów oprocentowanych zmienną i okresowo stałą stopą procentową. Minimalna stopa procentowa jest istotnym czynnikiem przy określaniu zdolności kredytowej, ponieważ wpływa na wysokość raty kredytowej i całkowity koszt kredytu. Dlatego banki muszą brać ją pod uwagę w procesie oceny zdolności kredytowej.

Obniżenie buforu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) o połowę – z 5 p.p. do 2,5 p.p. (czyli powrót do poziomu sprzed kwietnia 2022 roku) sprawia, że wielu potencjalnych kredytobiorców ma większe szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego.

Dodatkowo w lipcu 2023r. ma wystartować nowy program Pierwsze mieszkanie, który umożliwi wzięcie Bezpiecznego Kredytu 2% z dopłatami rządowymi do odsetek. Wciąż dostępny jest także Kredyt bez wkładu własnego, przy którym przysługują tzw. spłaty rodzinne, czy też Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oferujący pomoc finansową w spłacie zobowiązania.

Warto pamiętać, że decyzja o udzieleniu kredytu zależy od indywidualnych ocen zdolności kredytowej kredytobiorcy oraz polityki banku. Służymy pomocą również w tym zakresie. Współpracujemy z Niezależnym Doradcą Kredytowym Panem Krzysztofem Nowakiem , który sprawdzi Państwa zdolność kredytową przed podjęciem decyzji o zakupie mieszkania.